Tapiolan autokoulu ja Autokoulu Viheri ovat mukana toteuttamassa Suomen Autokouliiton kokeiluhanketta, jossa nykyinen B- luokan ajokortin minimiopetusmäärä puolitetaan.

“Kymppimallissa” oppilaat suorittavat 10 tuntia teoriaopetusta (virtuaaliteoriat), 10 tuntia itseopiskelua sekä 10 tuntia ajo- opetusta.Vähimmäisopetusmäärä sisältää pimeän ajon opetuksen (simulaattorilla) sekä ajo- opetuksen ajoharjoitteluradalla.

Kokeilulupa on myönnetty henkilöauton kuljettajaopetukseen ja kokeiluun osallistuvien oppilaiden   tulee olla mahdollista suorittaa kuljettajantutkinnon teoriakoe 31.12.2017 mennessä.

Kymppimallin opetuksen hinta on 1070€, sisältäen 10 oppituntia teoriaa, 10 ajotuntia, oppimateriaalin itseopiskelua varten sekä vakuutuksen, jossa oppilaan omavastuu on 0€. Opetusmaksujen lisäksi tulee ajoharjoitteluradan ratamaksu 70€ (radalle) sekä ajokorttilupa- ja tutkintomaksu yht. 136€ Ajovarmaan.

10+10- mallilla viimeinen mahdollisuus aloittaa Viherissä maanantaina 16.10.päiväkurssina, teoriat 16.10.-20.10. klo 11-12.30 kunakin päivänä. Läsnäolopakko kaikilla tunneilla.

Mikäli kiinnostuit tämän perusteella ja haluat kokeilusta lisätietoja, ota yhteyttä Tapiolaan 09- 463 771 tai Viheriin 09- 59 59 00.