1.7.2018 alkaen henkilöauton ajokortin opetus muuttuu yksivaiheiseksi. Yksivaiheisuus tarkoittaa sitä, että saatuasi ajokortin, sinun ei tarvitse suorittaa jatkokoulutuksia, vaan saat kaiken opetuksen ennen tutkintoa. Minimiopetusmäärä B- ajokorttia ajettaessa on 4 oppituntia teoriaa, ns. ensimmäistä ajokorttia suorittavan teoriatunnit sekä 10 ajotuntia ja näiden lisäksi 8 tunnin riskientunnistamiskoulutus, joka sisältää 4 oppituntia teoriaa ja 4 ajotuntia. Riskientunnistamiskoulutukseen kuuluu mm. Pimeän ajo sekä rata- opetus.

Mikäli sinulla on jo joku ajokortti ennestään, ei sinun tarvitse käydä yllä mainittuja ensimmäistä ajokorttia suorittavan teoriatunteja. Ainoastaa Riskientunnistamiskoulutukseen liittyvät teoriatunnit. Ajotuntien lukumäärä sen sijaan on kaikille sama, ennestään olevasta ajokortista riippumatta.

Ajotunnit ajetaan aina autolla liikenteessä, Pimeän ajon opetusta lukuunottamatta. Pimeän ajo suoritetaan simulaattorilla.